Sustainability and Efficiency Impact to My Customers

Om du är en Schneider Electric-partner med en passion och ett engagemang för hållbarhet vill vi ta emot din nominering. Prisutmärkelsen kan förändra förutsättningarna för ditt team och din verksamhet - nominera ditt företag idag!

Thể lệ Giải thưởng

Giải thưởng Schneider Electric Sustainability Impact bao gồm hai vòng thi, mỗi vòng là một quá trình xem xét, đánh giá và lựa chọn để quyết định người chiến thắng bước vào vòng tiếp theo.
 
Giai đoạn I – Giải thưởng Khu vực/Quốc gia
Giai đoạn II – Giải thưởng Toàn cầuGiải thưởng này dành cho tất cả các đối tác trong hệ sinh thái của Schneider Electric,
với các điều kiện sau:

  • Là thành viên của Chương trình Đối tác Schneider Electric
  • Giải pháp triển khai phục vụ cho hoạt động của công ty hoặc cho khách hàng thương mại - người dùng cuối sản phẩm hoặc dịch vụ Schneider Electric
  • Sản phẩm của Schneider Electric là sản phẩm chính của giải pháp
  • Bạn có thể đính kèm thông tin khách hàng tham khảo cùng với bài ứng cử