Sustainability and Efficiency Impact to My Customers

Om du är en Schneider Electric-partner med en passion och ett engagemang för hållbarhet vill vi ta emot din nominering. Prisutmärkelsen kan förändra förutsättningarna för ditt team och din verksamhet - nominera ditt företag idag!

Vanliga frågor

 
 

DELTAGANDE

Det finns två kategorier:

 1. Hållbarhetspåverkan för mitt företag, och våra partners har visat sig vara ledande inom hållbarhet när det gäller att minska koldioxidavtrycket i sin egen verksamhet

 2. Hållbarhet och effektivitet påverkar mina kunder, Partners belönas för att ha visat ett hållbart ledarskap genom att göra det möjligt för kunderna att uppnå sina mål för minskade koldioxidutsläpp

Tyvärr kan vi inte ge någon vägledning om ditt val av kategori. Du kan dock rådfråga din Schneider Electric-kontakt. Hör av dig till impactawards.partner@se.com om du vill ha mer information.

Du kan registrera dig på https://sustainability-impact-awards.se.com ,vänligen kontrollera din e-postadress. Glöm inte att välja den kategori som du vill nominera ditt företag till och klicka på Delta på dess särskilda sida för att få meddelanden och meddelanden om programmet.

 • Hållbarhetspåverkan för mitt företag: URL
 • inverkan på hållbarhet och effektivitet för mina kunder: URL

När det finns en uppdatering får du ett e-postmeddelande från administratören om Impact Awards-plattformen och på den e-postadress du angivit. Kontrollera att du har klickat på Delta och kontrollera din skräppostlåda!

Du får en e-postbekräftelse när du registrerar Schneider Electric Sustainability Impact Awards for Partners-programmet.

Om du vill uppdatera dina uppgifter loggar du in på https://sustainability-impact-awards.se.com och går till din deltagarprofil för att redigera eller ändra dina uppgifter.

Ja, vårt program för hållbarhetspåverkan levereras på tre nivåer: på nationell och regional nivå som bygger på våra fem center - Nordamerika, Internationell, Europa, Frankrike och Kina - och på global nivå. I vissa geografiska områden kommer endast regionala och globala utmärkelser att ges.

TILLFÖRLITLIGHET

Utdelningsprogrammet är öppet för alla organisationer över hela världen som arbetar med Schneider Electric för att möjliggöra effektivitet och hållbarhet. Partnerorganisationer måste vara någon av följande verksamhetstyper för att kunna delta i programmet:

 • Homebuilders
 • IT Partners
 • Panelbyggare
 • Design Firms
 • Contractors
 • Systemintegratörer
 • EcoXperts
 • OEMs
 • industriell automatisering SI
 • Machine Integrators
 • industriella automationsdistributörer
För att vara berättigad:
 • Du är en del av Schneider Electrics partnerprogram
 • Den lösning du valde ut var avsedd för en kommersiell kund som var slutanvändare av en produkt eller tjänst från Schneider Electric
 • Schneider Electric-komponenter var huvudkomponenterna i lösningen
 • Ditt bidrag är till en lösning som gav tillväxt och framgång för en kund under de senaste 12 månaderna inom ramen för dina kampanjer
 • Du kan tillhandahålla kundreferenser för ditt bidrag

Poster kan vara för projekt som slutförts under de senaste 12 månaderna.

Mer information finns i de enskilda riktlinjerna för kategoriinmatning (under sidan"Hur det fungerar"). Även om alla lösningar från Schneider Electric är godtagbara är vi i allmänhet ute efter att visa upp lösningar och tekniker som ger mervärde till kunder i det nya energilandskapet, dvs. lösningar som utnyttjar elektrifiering och digitalisering för att främja effektivitet, minskat koldioxidavtryck och hållbarhet.

PROGRAM-/NOMINERINGSFAS

För program-/nomineringsfasen måste ditt team välja en tilldelningskategori och skicka ett förslag på engelska eller ditt lokala språk (PPT/PDF på max 10 bilder/sidor och max 15 MB, OR MP4 upp till 2 min och max 50 MB), med följande information:

 • Införande av åtgärder för att påskynda framstegen på vår gemensamma väg mot en värld med noll nettotillgångar
 • Minskad energianvändning och koldioxidpåverkan genom digitalisering och smarta operationer
 • Byte av resurser mot hållbar förpackning, miljövänliga produkter och material- och utrymmesoptimering
 • Insatser för leverans- och värdekedjor för att främja minskat koldioxidavtryck från leverantörer och leverantörer och cirkulär affärspraxis

Det finns ingen mall, men se till att slutprodukterna är på engelska eller lokalt språk och innehåller det som nämns i frågan ovan.

Ja, men bara när fönstret för nomineringar är öppet (dvs. 22 juli-25 november 2022). När nomineringsperioden har löpt ut den 25 november 2022 kan inga ytterligare ändringar göras.

Ja! Filer under 50 MB kan laddas upp med din post. Om ditt innehåll överskrider gränsen på 50 MB kan du ge domarna åtkomst via URL-adressen till din videoströmningsplattform.

Ja! Vi välkomnar att du skickar in uppgifter i båda kategorierna och att du anger flera poster i kategorin Hållbarhet och effektivitet för mina kunder. I samtliga fall måste dina bidrag uppfylla de kategorikrav som gäller för en tilldelning.

Skicka ett e-postmeddelande till impactawards.partner@se.com och ta med frågan/frågorna som du vill veta mer om. Samtidigt som vi strävar efter att snabbt svara på sådana frågor, tillåt vänligen upp till fyra (4) arbetsdagar för vårt svar.

Ja, du kan skicka in data för en lösning som betjänar mer än en enskild kund.

Ja, du är välkommen att skicka in en ingång till varje region där din lösning driftsätts.

Den information som delas av Schneider Electric ska endast användas för programmets syften. Se Regler och villkor.

Varje kategori har sina egna vägledande frågor. Läs noga igenom frågorna för varje tilldelningskategori och se till att besvara dem så tydligt som möjligt, och lämna vid behov styrkande uppgifter.

Urvalskriterierna för den regionala/nationella urvalsfasen kommer att omfatta följande:

 • Effektivisera driften för att påskynda framstegen på vår gemensamma väg mot en värld med noll nettotillgångar
 • Minskad energianvändning och klimatpåverkan genom digitalisering och smarta operationer
 • Byte av resurser mot hållbar paketering, miljövänliga produkter och material- och rymdoptimering
 • Förmåga att dra nytta av leverans- och värdekedjor för att öka koldioxidavtrycket från leverantörer och leverantörer samt cirkulär affärspraxis


Urvalskriterierna för den globala kortlistningsfasen kommer att inbegripa beaktande av operatörerna:

 • Efterlevnad av de officiella reglerna och villkoren (RAC) i programmet
 • Innovation: Hur inför idéen en ny, kreativ, innovativ, unik och/eller tilltalande lösning som är relaterad till fallet?
 • Teknisk genomförbarhet: Hur genomförbart är det att implementera ditt förslag ur ett tekniskt perspektiv?
 • Ekonomisk genomförbarhet: Hur passar den in i Schneider Electrics aktuella verksamhetsområde?

Ditt bidrag måste tas emot av (dvs. sista datum för inlämning av din fullständiga nominering är den 25 november 2022 kl. 11.59 GMT+0. Inga bidrag kommer tyvärr att accepteras efter denna tidsfrist.

Inte just nu. Om ditt bidrag tilldelas ett pris kommer vi att meddela dig vilka krav som gäller för frisläppningsformuläret.

Vi kontaktar inte din kund om den inte ingår i granskningskraven som anges i riktlinjerna för din specifika uppgift. Vi rekommenderar dock att du meddelar dina kunder att de ingår som referens i nomineringen. Om du vinner en utmärkelse kommer vi att följa upp detta med dig och informera dig om att alla utgivningsformulär krävs från din kund vid den tidpunkten.

Nej, kunder som är med i tävlingen kan tala vilket språk som helst. Schneider Electric är ett globalt företag och våra domare förväntar sig många framlägganden om lösningar för kunder från hela världen.

 
 

SLUTGILTIGT TILLKÄNNAGIVANDE AV VINNARE

 • Regionala vinnare kommer att tillkännages efter december 2022
 • Globala vinnare kommer att tillkännages senast i mars 2023.

På grund av den aktuella situationen för COVID Sar Pandemic kommer vi att uppdatera denna information i ett senare skede under programmet.

Vi hoppas att du kommer att vara med oss, men för att du ska bli erkänd som vinnare krävs inte närvaro vid den regionala eller globala prisceremonin.