Sustainability and Efficiency Impact to My Customers

Nếu bạn là đối tác của Schneider Electric có nhiệt thành và cam kết vì phát triển bền vững, chúng tôi mong muốn nhận được đề cử của bạn. Sự công nhận từ giải thưởng có thể đem đến những thay đổi thực sự cho chính đội của bạn và doanh nghiệp cuả bạn - đề cử doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay!

Thể lệ Giải thưởng

Giải thưởng Schneider Electric Sustainability Impact bao gồm hai vòng thi, mỗi vòng là một quá trình xem xét, đánh giá và lựa chọn để quyết định người chiến thắng bước vào vòng tiếp theo.
 
Giai đoạn I – Giải thưởng Khu vực/Quốc gia
Giai đoạn II – Giải thưởng Toàn cầuGiải thưởng này dành cho tất cả các đối tác trong hệ sinh thái của Schneider Electric,
với các điều kiện sau:

  • Là thành viên của Chương trình Đối tác Schneider Electric
  • Giải pháp triển khai phục vụ cho hoạt động của công ty hoặc cho khách hàng thương mại - người dùng cuối sản phẩm hoặc dịch vụ Schneider Electric
  • Sản phẩm của Schneider Electric là sản phẩm chính của giải pháp
  • Bạn có thể đính kèm thông tin khách hàng tham khảo cùng với bài ứng cử