Sustainability and Efficiency Impact to My Customers

Hvis du er Schneider Electric-partner med passion og en forpligtelse til bæredygtighed, vil vi meget gerne modtage din nominering. Prisen og anerkendelsen af jeres bæredygtighedsindsats kan være en skelsættende faktor for dit team og din virksomhed - nominér din virksomhed i dag!

SCHNEIDER ELECTRIC

PRISER FOR BÆREDYGTIGHED

Vilkår og betingelser


SCHNEIDER ELECTRICS PROGRAM FOR BÆREDYGTIGHED FOR PARTNERE SPONSORERES AF SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS OG ER UNDERLAGT DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER FREMSÆTTES HERI.

VED AT SENDE EN ANSØGNING ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT: 

 • DU ER BERETTIGET TIL AT DELTAGE I PRISPROGRAMMET, OG AT
 • DU HAR LÆST OG FORSTÅET OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, OG AT
 • DU ER BUNDET AF SCHNEIDER ELECTRICS BESLUTNINGER.

HVIS DU IKKE ER ENIG, MÅ OG KAN DU IKKE OG DELTAGE I PRISPROGRAMMET.

VI ANBEFALER, AT DU UDSKRIVER OG BEVARER EN KOPI AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER TIL DIN FREMTIDIGE REFERENCE.

1. Schneider Electric: Schneider Electrics formål er at give alle mulighed for at få mest muligt ud af vores energi og ressourcer og på den måde skabe fremskridt og bæredygtighed for alle. Vi kalder det Life Is On. Vores mission er at være din digitale partner for bæredygtighed og effektivitet. Vi fremmer digital omstilling ved at integrere verdens førende proces- og energiteknologier, produkter, der forbinder slutpunkt til cloud, kontrolelementer, software og tjenester på tværs af hele livscyklussen, der skaber mulighed for integreret virksomhedsstyring til boliger, bygninger, datacentre, infrastruktur og industrier. Vi er den mest lokale af de globale virksomheder. Vi er fortalere for åbne standarder og partnerskabsøkosystemer, der er passionerede omkring vores fælles meningsfulde, inklusive og stærke værdier.

2. Prisprogrammet

2.1 Formål: Prisprogrammet er et promoverings-/incitamentsprogram, der stilles til rådighed for kvalificerede partnere (jf. afsnit 3.2 nedenfor). Det har til formål at støtte innovative løsninger, der imødekommer fremtidige udfordringer inden for intelligent energi. Med prisprogrammet søger Schneider Electric at identificere og fremme idéer, løsninger og/eller teknologier, der bidrager til at fremme intelligent energi, herunder f.eks. inden for energieffektivitet og miljøresultater.

2.2 Tidslinje: Prisprogrammet er inddelt i faser som beskrevet nedenfor. Det starter den 22. juli 2022 med indledningen af registreringsprocessen og slutter den 31. marts 2023 med Global Awards-ceremonien.

 

FASER

STARTDATO

SLUTDATO

Tilmelding

Onlineregistrering og -ansøgning

22. juli 2022

25. november 2022

Fase 1

National/regional udvælgelse

25. november 2022

31. december 2022

Fase 2

Globale finaler – udvælgelse af prisprogrammets vindere og priser

Januar 2023

Marts 2023


Datoer kan ændres efter Schneider Electrics eget skøn. Deltagere vil blive underrettet om enhver ændring via en meddelelse, der offentliggøres på webstedet, eller via en e-mail ud fra oplysninger, der er registreret på kontoen.
 

2.3 Administrator: Prisprogrammet administreres af en administrator på vegne af Schneider Electric og hostes på websitet.

3. Berettigelse

3.1 Der opkræves ikke noget tilmeldingsgebyr for at deltage i prisprogrammet. Det er frivilligt at deltage i prisprogrammet, og det er ikke tilgængeligt for forbrugere.

3.2 Du kan tilmelde dig prisprogrammet, hvis:

3.2.1 du accepterer disse vilkår og betingelser.

3.2.2 du er medlem af Schneider Electrics partnerøkosystem, som omfatter følgende typer organisationer, og du har en aktiv konto:

  • Entreprenører
  • Designvirksomheder
  • EcoXperts
  • Boligbyggere
  • Industrielle automationsdistributører
  • Industrielle automations-SI'er
  • IT-partnere
  • Maskinintegratorer
  • OEM'er
  • Panelbyggere
  • Systemintegratorer

3.2.3 Du deltager udelukkende i prisprogrammet som en naturlig forlængelse af og til formål for din virksomhed.

3.2.4 Din ansøgning vedrører:

  • En orignal løsning, som I implementerede for en kommerciel kunde, der var slutbrugeren af et Schneider Electric-produkt eller -tjeneste.
  • Schneider Electrics komponenter udgjorde mindst 80 % af den samlede løsning, og
  • løsningen har givet kunden vækst og fremgang inden for de seneste 12 måneder, og

3.2.5 du kan levere kundereferencer til din ansøgning på anmodning fra Schneider Electric.

3.3 Hvis der ikke foreligger beviser for det modsatte, er Schneider Electric berettiget til at antage, at enhver person, der indgiver en ansøgning på vegne af en kontoejer, er en medarbejder hos kontoejeren og er blevet bemyndiget af kontoejeren til at gøre følgende på dennes vegne:

3.3.1 Bruge kontoens legitimationsoplysninger til at sende ansøgningen,
3.3.2 få adgang til og ret til at bruge webstedet via kontoen,
3.3.3 indsende ansøgningen og deltage i prisprogrammet og
3.3.4 acceptere disse vilkår og betingelser.

4. Registrering og ansøgning

4.1 Du skal opfylde de kvalifikationskriterier, der er angivet i afsnit 3 ovenfor og indsende din ansøgning i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser inden den slutdato for tilmelding, der er angivet i afsnit 2.2 ovenfor. Forsinkede ansøgninger accepteres ikke.

4.2 Din ansøgning skal være på engelsk eller på dit lokale sprog i et af følgende formater:

4.2.1 Infografik: .ppt- eller .pdf-format, maks. filstørrelse. 50 MB, eller
4.2.2 video: MP4-format, op til 2 minutters længde, filstørrelse maks. 50 MB.

4.3 Du skal registrere og udfylde de ansøgningsformularer, der er tilgængelige online, via følgende links alt efter den valgte kategori og indsende et detaljeret forslag til din løsning (“Ansøgning”):

4.3.1 Bæredygtighedsindvirkning på min virksomhedhttps://sustainability-impact-awards.se.com/impact-to-my-company
4.3.2 Bæredygtighed og effektivitet for mine kunderhttps://sustainability-impact-awards.se.com/impact-to-my-customers

Din ansøgning skal indeholde din originale løsning og ekspertise. Dine målsætninger og originale idéer til en løsning skal tydeligt fremgå, enten gennem din egen bæredygtige aktivitet i den daglige drift eller via de indvirkninger, du har muliggjort for dine kunder. Del din oplevelse med os, og lad os samarbejde om at sætte skub i vores fælles rejse mod energineutralitet.  Ansøgningen skal også angive, at der er indgivet en patentansøgning for den originale løsning, hvis det er relevant.

4.4 Når du indsender en ansøgning, anerkender og accepterer du, at:

4.4.1 du er eneansvarlig for nøjagtigheden af din ansøgning, og at

4.4.2 din ansøgning kan blive afvist eller afbrudt, hvis administratoren eller Schneider Electric har rimelig grund til at tro, at nogen af oplysningerne i din ansøgning er ufuldstændige, unøjagtige eller ikke-originale.

4.5 Du kan sende mere end én ansøgning, men hver ansøgning skal være til en anden løsning. Hjælp til ansøgningsprocessen (f.eks. til at forstå processen og disse vilkår og betingelser eller til at udfylde onlineformularen) er tilgængelig fra Schneider Electrics repræsentant i dit land eller område.

5. Fase 1: National/regional udvælgelse

5.1 Fase 1 dække over en periode med gennemgang, vurdering og udvælgelse med henblik på at afgøre, hvem der skal gå videre til fase 2.

5.2 I løbet af fase 1 udvælger en Schneider Electric-dommerkomité nationale/regionale vindere. Udvælgelseskriterierne omfatter følgende:

5.2.1 Elektrificering af driften med henblik på at fremskynde fremskridt på vores kollektive vej til en energineutral verden.

5.2.2 Reduktion af energiforbruget og CO2 aftrykket gennem digitalisering og intelligent drift

5.2.3 Udskiftning af ressourcer med bæredygtig emballage, miljøvenlige produkter samt materiale- og pladsoptimering

5.2.4 Engagement af forsynings- og værdikæder for at fremme CO2 reduktion hos sælgere og leverandører og cirkulære forretningspraksisser

5.3 Alle deltagere vil blive informeret om deres udvælgelsesstatus via e-mail ud fra de kontaktoplysninger, der er angivet i deres ansøgning.

5.4 Alle nationale/regionale vindere går automatisk videre til fase 2: Globale finaler, medmindre de trækker sig fra prisprogrammet.

6. Fase 2: Globale finaler – udvælgelse og priser

6.1 Fase 2 dækker over en periode med gennemgang, vurdering og udvælgelse med henblik på at afgøre, hvem der vil blive de globale vindere.

6.2 I løbet af fase 2 vil en ny Schneider Electric-dommerkomité udvælge globale vindere fra de nationale/regionale vindere. Udvælgelseskriterierne omfatter følgende:

6.2.1 Elektrificering af driften med henblik på at fremskynde fremskridt på vores kollektive vej til en energineutral verden.

6.2.2 Reduktion af energiforbruget og CO2 aftrykket gennem digitalisering og intelligent drift 

6.2.3 Udskiftning af ressourcer med bæredygtig emballage, miljøvenlige produkter samt materiale- og pladsoptimering

6.2.4 Engagement af forsynings- og værdikæder for at fremme CO2 reduktion hos sælgere og leverandører og cirkulære forretningspraksisser

6.3 Alle deltagere i fase 2 vil blive informeret om deres vinderstatus ud fra de kontaktoplysninger, der gives, når de tilmelder sig prisprogrammet.

7. Bedømmelse

7.1 Alle ansøgninger vil blive evalueret af en dommerkomité bestående af mindst 4 dommere bestående af forskellige medlemmer af Schneider Electrics ledelsesfællesskab.

7.2 Ansøgningerne vil blive evalueret på grundlag af kriterierne i afsnit 4.3, 4.4 eller 5.2 alt efter, hvad der er relevant for den relevante fase.

7.3 Dommernes afgørelser er endelige og bindende.

8. Priser:

8.1 Vindere af de globale finaler modtager priser, der kan dække over følgende:

8.1.1 Global synlighed.
8.1.2 Værdifulde udtalelser og nye muligheder, og
8.1.3 Succeshistoriefilm

8.2 Priser er udelukkende beregnet til kontohaverens brug og fordel og må under ingen omstændigheder sælges, overføres, tilbydes til andre personer eller på nogen måde udveksles af dig.

8.3 Priser har ingen kontantværdi og kan ikke ombyttes kontant.

8.4 Hvis der er omkostninger, udgifter, skatter, afgifter og/eller andre forpligtelser, der opstår som følge af din deltagelse i prisprogrammet (herunder dem, der følger af din modtagelse eller deltagelse i en pris), er du ansvarlig for deres betaling og opfyldelse, og du er forpligtet til at underrette alle myndigheder og tredjeparter om dette ansvar.

9. Fortrolighed

9.1 Schneider Electric kræver ikke, at du fremlægger fortrolige eller følsomme oplysninger om din kunde eller løsning som en del af din ansøgning. Du skal sikre, at du er juridisk berettiget til at medtage alle oplysninger i din ansøgning om anvendelse og videregivelse af oplysninger fra eller på vegne af Schneider Electric i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

9.2 Alle ansøgninger skal behandles af Schneider Electric og administratoren som ikke-fortrolige og kan blive offentliggjort.

Schneider Electric er berettiget til uden begrænsning at videregive dine oplysninger og oplysninger om din ansøgning og alle efterfølgende meddelelser fra dig i henhold til dette prisprogram.

9.3 Ved at indsende en ansøgning anerkender og accepterer du, at: 

9.3.1 Du forstår den potentielle virkning af den ikke-fortrolige karakter af din ansøgning og sådanne meddelelser, og at de ikke behandles som fortrolige eller hemmelige oplysninger.

9.3.2 Schneider Electric kan bruge og videregive din ansøgning, sådanne meddelelser og ethvert dokument, der er baseret på eller afledt af dem, uden begrænsning. Dette inkluderer retten til at offentliggøre oplysninger.

9.3.3 Du vil ikke fremsætte krav om brud på fortroligheden over for Schneider Electric for nogen brug eller videregivelse af oplysninger, der er givet til Schneider Electric i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

9.3.4 Du frasiger dig hermed ethvert krav om fortrolighed over for Schneider Electric i henhold til eller i forbindelse med nogen brug og/eller videregivelse af oplysninger, du har givet til Schneider Electric i henhold til eller i forbindelse med din ansøgning.

10. Intellektuelle ejendomsrettigheder

10.1 Deltagerens samtykke: Ved at indsende en ansøgning accepterer du følgende og giver Schneider Electric de begrænsede rettigheder, der er beskrevet i disse vilkår og betingelser:

10.1.1 Du accepterer Schneider Electrics brug af alle billeder, tekst, videoer og andre materialer, som du sender til ethvert formål i ethvert medie under eller i forbindelse med din ansøgning i en ubegrænset periode, uden betaling, i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser; og

10.1.2 Du accepterer Schneider Electrics brug af dit virksomhedsnavn, lighed, billede, biografiske oplysninger, tildelingsoplysninger (f.eks. valg til forfremmelse og prisvinder) og andre data, der er indsendt sammen med din ansøgning (inklusive alt indhold og eventuelle oprettede værker), i forbindelse med prisprogrammet, i alle medier eller formater verden over, uden nogen form for kompensation eller yderligere godkendelse fra dig, herunder, uden begrænsning, som deltager i prisprogrammet på webstedet og i materialer, der vedrører Schneider Electrics promovering af prisprogrammet. Du anerkender og accepterer, at dit samtykke er permanent og ikke kan tilbagekaldes.

10.2 Ejerskab og intellektuel ejendomsret 

10.2.1 Du giver ikke Schneider Electric nogen rettigheder til eksisterende patenter, der er relateret til den teknologi, der er beskrevet i din ansøgning, eller til nogen patenter, der kan dukke op i et senere problem.

10.2.2 Schneider Electric kan efter eget skøn offentliggøre et dokument baseret på din ansøgning og/eller afledninger heraf, såsom et papir, en rapport, præsentation eller et resumé. Du indvilliger i at samarbejde med Schneider Electric om forberedelsen af ethvert sådant dokument, herunder udfyldelse af enhver ønsket dokumentation i forbindelse med dokumentet, såsom overdragelse af ophavsrettigheder til Schneider Electric.

10.2.3 Du accepterer, at intet i vilkårene og betingelserne eller på anden måde i forbindelse med prisprogrammet giver dig en ret eller licens til at bruge Schneider Electrics navn, varemærker eller servicemærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

11. Beskyttelse af personlige oplysninger: Ved at indsende en ansøgning anerkender og accepterer du følgende:

11.1 Schneider Electric kan behandle alle personlige oplysninger, der gives i forbindelse med din ansøgning, til de formål, der er beskrevet i disse vilkår og betingelser, og i henhold til den politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelig på webstedet.

11.2 Schneider Electric kan behandle og dele dine personlige oplysninger med tredjeparter med henblik på anvendelsen af prisprogrammet, som det fremgår af disse vilkår og betingelser.

11.3 Schneider Electric kan overføre dine data til og få dem behandlet i USA og EU i henhold til disse vilkår og betingelser, vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og underlagt gældende love og bestemmelser.

12. Medier og PR: Du indvilliger i, at du ikke vil foretage nogen direkte eller indirekte kontakt med medierne med hensyn til prisprogrammet, din ansøgning eller oplysninger, der er indeholdt i din ansøgning (herunder din foreslåede løsning), uden først at have indhentet skriftligt samtykke fra Schneider Electrics nationale eller globale markedsføringsafdeling.

13. Ophør

13.1 Du kan når som helst afbryde din deltagelse i prisprogrammet ved at kontakte Schneider Electric på [ impactawards.partner@se.com].

13.2 Schneider Electric kan afbryde din deltagelse i prisprogrammet permanent og diskvalificere din ansøgning, hvis en af følgende omstændigheder indtræffer:

13.2.1 Du opfylder ikke længere kvalifikationskriterierne i afsnit 3.
13.2.2 Du overtræder nogen af disse vilkår og betingelser.
13.2. 3 Du bliver insolvent.
13.2.4 Du krænker en af Schneider Electrics medarbejdere eller handler på en måde, der kan bringe dig, Schneider Electric eller prisprogrammet i vanry.
13.2.5 Schneider Electric ved eller har rimelig mistanke om svig, uærlighed eller anden ukorrekt adfærd i forbindelse med din deltagelse i prisprogrammet.
13.2.6 Der har ikke været aktivitet på kontoen i en periode på fireogtyve (24) måneder.
13.2.7 Kontoen er lukket permanent, eller
13.2.8 på en anden måde, det er tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser. 

13.3 Hvis Schneider Electric modtager eller modtager nogen form for dokumentation for svindel eller uærlighed eller anden ukorrekt adfærd, er vi berettiget til at afbryde din deltagelse i prisprogrammet med øjeblikkelig virkning og uden at påvirke andre rettigheder, der er tilgængelige for Schneider Electric.

13.4 I ovennævnte tilfælde er Schneider Electric berettiget til at diskvalificere alle ansøgninger, der er indgivet af dig eller på dine vegne.

13.5 Schneider Electric kan når som helst annullere eller suspendere prisprogrammet ved at give meddelelse herom, uden at der kræves nogen forklaring. Schneider Electric vil bestræbe sig på at give forhåndsmeddelelse om enhver sådan annullering eller suspendering.

13.6 Afbrydelsen af din deltagelse i prisprogrammet af enhver grund har ingen indflydelse på anvendelsen og gyldigheden af paragraf 9 og 10.

14. Vilkår og betingelser: Ved at indsende en ansøgning:

14.1 Accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser,

14.2 accepterer du at være bundet af alle beslutninger truffet af Schneider Electric, som er bindende og endelige, og

14.3 giver du afkald på enhver ret til at gør krav på enhver tvetydighed eller fejl i disse vilkår og betingelser eller i prisprogrammet.

15. Garantier: Ved at indsende en ansøgning erklærer og garanterer du, at alle de oplysninger, du har givet, er nøjagtige og fuldstændige, og at du har ret og myndighed til at indsende ansøgningen.


16. Etik og overholdelse.


16.1 Du skal undgå at være eller give indtryk af at være i en position, som kan medføre en faktisk eller formodet skade på Schneider Electrics eller en af dets associerede selskabers omdømme og/eller interesser. Derfor skal du oplyse (f.eks. den kunde, hvis løsning din ansøgning vedrører) om din deltagelse i prisprogrammet:

16.1.1 Hvor det kræves i henhold til lovgivningen, eller
16.1.2 hvis der er eller kunne være tale om en faktisk eller formodet interessekonflikt.

16.2 Du erklærer og garanterer over for Schneider Electric, at du vil:

16.2.1 Overholde alle gældende love om bekæmpelse af korruption,
16.2.2 implementere og opretholde alle de politikker, der er nødvendige i henhold til sådanne love om bekæmpelse af korruption, og
16.2.3 agere og deltage i prisprogrammet på en lovlig og etisk måde.

16.3 Du erklærer og garanterer over for Schneider Electric, at du ikke direkte eller indirekte vil foretage dig noget i forhold til din præstation og deltagelse i prisprogrammet, som ville udgøre en overtrædelse af gældende love om bekæmpelse af korruption, eller på anden måde ville foranledige Schneider Electric, dets associerede selskaber eller deres officerer, direktører og/eller medarbejdere til at overtræde gældende love om bekæmpelse af korruption, herunder, men ikke begrænset til at afgive tilbud, betaling, tilsagn om at betale eller tilladelse til at give en hvilken som helst fordel (herunder priserne eller andre fordele, der følger af deltagelse i prisprogrammet) til en person:

16.3.1 Med henblik på at tilskynde eller belønne den pågældende eller en anden person til at udføre sin rolle eller funktion ukorrekt.

16.3.2 Hvor modtagelsen af denne fordel ville medføre, at den pågældende eller enhver anden person ikke udfører sin funktion eller sine funktioner korrekt, eller

16.3.3 der på anden måde har til formål uberettiget at opnå eller bevare en forretning eller en forretningsfordel af enhver art.

16.4 For at undgå tvivl anerkender du, at det er strengt forbudt at tilbyde, udlove, give eller godkende nogen uberettiget fordel til personer, herunder kunder, offentligt ansatte eller andre personer, der er involveret i transaktioner relateret til ansøgningen eller din deltagelse i prisprogrammet.

16.5 Du skal straks underrette os om kendte eller formodede overtrædelser af denne paragraf 16 eller af gældende love om bekæmpelse af korruption i forbindelse med din deltagelse i prisprogrammet. En sådan meddelelse kan gives via Trust Line, som er Schneider Electrics globale hotline til eksterne interessenter. Den findes på https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104677/index.html.

17. Overvågning


Schneider Electric kan overvåge din deltagelse i prisprogrammet med henblik på opfyldelse af krav. Du skal yde al rimelig bistand, information og dokumentation til dette formål.

18. Ansvar 

18.1 Intet i denne paragraf 18 har til formål at begrænse eller udelukke ethvert ansvar for:

18.1.1 dødsfald eller personskade som følge af Schneider Electrics eller dets agenters forsømmelighed,
18.1.2 svig eller svigagtig forvanskning eller
18.1.3 skade eller erstatning i det omfang, det ikke retligt kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

18.2 Henvisninger til ansvar i denne paragraf 18 medfører enhver form for erstatningsansvar, herunder, men ikke begrænset til, ansvar i henhold til eller i forbindelse med krav i forbindelse med følgende (“juridiske krav”):

18.2.1 Prisprogrammet og disse vilkår og betingelser,
18.2.2 indstilling eller suspendering af prisprogrammet eller din deltagelse i prisprogrammet,
18.2.3 ændringer i prisprogrammet og
18.2.4 priserne, herunder eventuelle ændringer i priserne.

18.3 Med forbehold af paragraf 18.1 er Schneider Electric ikke ansvarlig for:

18.3.1 ethvert tab af fortjeneste eller forventede opsparing,
18.3.2 eventuelle spildte udgifter eller personaletid,
18.3.3 ethvert tab af brug eller beskadigelse af software, data eller oplysninger,
18.3.4 tab af eller skader på goodwill eller
18.3.5 enhver særlige, indirekte eller følgeskader, som du har lidt (herunder hvis sådanne tab eller skader er af den type, der er specificeret i 18.3.1-18.3.4 ovenfor).

18.4 Med forbehold for paragraf 18.1 og uanset paragraf 18.3 er Schneider Electrics samlede ansvar for alle juridiske krav i forbindelse med en enkelt ansøgning begrænset til og må ikke overstige femogtyve euro (25 €) i alt.

18.5 Schneider Electric er ikke ansvarlig for handlinger eller undladelser, som det ikke er herre over.

18.6 Schneider Electric besidder fordelen ved denne paragraf 18 for os, vores associerede selskaber, administratoren og vores respektive embedsmænd, medarbejdere, agenter og licenstagere.

18.7 Alle garantier, betingelser og andre vilkår, som er indeholdt i statutten eller den fælles ret, er, i det størst mulige omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen, udelukket fra disse vilkår og betingelser.

19. Ændringer af prisprogrammet og disse vilkår og betingelser


19.1 Schneider Electric forbeholder sig retten til, når som helst og efter vores eget skøn, ved en meddelelse i overensstemmelse med paragraf 20.:

19.1.1 at ændre (ved ændring, supplering og/eller sletning) en bestemmelse i disse vilkår og betingelser og
19.1.2 at ændre, suspendere, udsætte eller afbryde prisprogrammet, herunder dets tidsplan og priserne.

En sådan ændring, suspension, udsættelse eller afbrydelse meddeles på webstedet. Din fortsatte deltagelse i prisprogrammet, efter at eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser er offentliggjort af Schneider Electric, skal anses for din accept af og enighed i de ændrede vilkår og betingelser, planen for prisprogrammet og priser. Hvis du ikke er enig i en sådan ændring, er dit eneste og udelukkende middel at afbryde din deltagelse i prisprogrammet.

19.2 Det er dit ansvar at holde dig ajour med eventuelle ændringer i henhold til afsnit 19.1. Schneider Electric anbefaler også, at du besøger webstedet regelmæssigt, så du kan holde dig opdateret med sådanne ændringer.

19.3 Du skal holde dine oplysninger på kontoen opdateret.

20. Meddelelser og elektronisk kommunikation


20.1 Du indvilliger i at modtage kommunikation fra Schneider Electric i forbindelse med prisprogrammet og/eller disse vilkår og betingelser elektronisk. Du er enig i, at en sådan elektronisk kommunikation opfylder alle juridiske krav om, at en sådan kommunikation skal være skriftlig.

20.2 Du accepterer, at Schneider Electric kan sende meddelelser i forbindelse med prisprogrammet og/eller disse vilkår og betingelser enten:

20.2.1 via e-mail til kontoejeren (med mulighed for levering via almindelig post) ved brug af kontaktoplysningerne i firmaet,

20.2.2 ved at offentliggøre en generel meddelelse på webstedet eller

20.2.3 på den måde, der er angivet i kontoens eller webstedets vilkår for anvendelse.


21. Sprog, gældende lovgivning og jurisdiktion

21.1 Disse vilkår og betingelser samt al kommunikation mellem Schneider Electric og dig vedrørende disse vilkår og betingelser skal være på engelsk eller dit lokale sprog, efter Schneider Electrics skøn.

21.2 Disse vilkår og betingelser er underlagt den franske lovgivning. Du er enig i, at vi vil forsøge at løse eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af disse vilkår og betingelser, på en mindelig måde, og hvis det ikke er muligt, vil domstolene i Paris, Frankrig have enekompetence til at løse enhver tvist.

22. Definitioner og fortolkning


22.1 Vi bruger visse definerede ord i disse vilkår og betingelser på følgende måde:

22.1.1 “Konto” betyder onlinebrugerkontoen for kanalpartneren, som er registreret af kontoejeren hos Schneider Electric.

22.1.2 “Kontoejer” betyder den virksomhedsenhed eller virksomhed, der har oprettet kontoen, og som (eller på hvis vegne) en ansøgning er indsendt under prisprogrammet. Kontoejeren kaldes også “dig” og “din”.

22.1.3 “Administrator” betyder tredjepart – adressen på AGORIZEA: 34 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris, FRANKRIG – som administrerer prisprogrammet på vegne af Schneider Electric.

22.1.4 “Associerede selskaber” betyder enhver enhed, som direkte eller indirekte ejer, ejes af eller under fælles ejerskab med Schneider Electric fra tid til anden. Ejer betyder den reelle ejendomsret til mere end halvtreds procent (50 %) af den udstedte aktiekapital i enheden eller den juridiske beføjelse til at lede eller foranledige ledelsen af enheden i almindelighed.

22.1.5 “Love om bekæmpelse af korruption” betyder alle gældende love og bestemmelser vedrørende udenlandsk eller indenlandsk bekæmpelse af bestikkelse og bekæmpelse af korruption, som ændres fra tid til anden, herunder, men ikke begrænset til, den britiske Bribery Act 2010, US Foreign Corrupt Practices Act 1977, Sapin II-lovene og alle love, der har til formål at gennemføre OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske offentligt ansatte i internationale forretningstransaktioner, og alle love og bestemmelser vedrørende lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge eller skatteunddragelse.

22.1.6 “Ansøgning” er defineret i afsnit 4.3.

22.1.7 “Priser” betyder de priser, der er beskrevet på webstedet, og som er tilgængelige for prismodtagerne af prisprogrammet.

22.1.8 “Prisprogram” betyder Schneider Electrics prisprogram for bæredygtighedsresultater for partnere.

22.1.9 “Intellektuel Ejendomsret” eller “IPR” betyder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder alle følgende og alle rettigheder til, som følger af eller er knyttet hertil: (a) Procedurer, design, opfindelser og opdagelser, b) kunstneriske værker, ophavsrettigheder og andre rettigheder i forbindelse med frembringelser, c) maskearbejdsrettigheder, d) know-how, show-how og forretningshemmeligheder på verdensplan og e) alle patenter, der er udstedt eller kan udstedes på dem, og alle varemærker, handelsnavne eller andre former for virksomheds- eller produktidentifikation.

22.1.10 “Patenter” betyder alle klasser eller typer af patenter (herunder, uden begrænsning, originaler, opdelinger, fortsættelser, delvise videreførelser, udvidelser eller genudstedelser) og ansøgninger om disse klasser eller typer af patentrettigheder i alle verdens lande. 

22.1.11 “Offentligt ansatte” betyder: a) enhver embedsmand eller ansat i en statsejet eller statskontrolleret enhed, b) enhver embedsmand eller medarbejder, der er udpeget eller valgt, fra en lokal, statslig, regional, føderal eller multinational regering eller fra en regering, et agentur, et organ eller et ministerium, c) enhver person, som midlertidigt eller uden betaling har en offentlig stilling, beskæftigelse eller funktion, d) enhver embedsmand eller ansat i en offentlig international organisation som f.eks. De Forenede Nationer eller Verdensbanken, e) politiske partier, politiske partiembedsmænd eller kandidater til politiske hverv, f) ethvert medlem af retsvæsenet og/eller g) ethvert medlem af en kongefamilie

22.1.12 “Schneider Electric” betyder Schneider Electric Industries SAS, registreret kontor: 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison – FRANKRIG
Juridisk form i henhold til fransk lov: « société par actions simplifiée ».  Aktiekapital: 928.298.512,00 Euro. Registreret i virksomhedsregistret hos Nanterre: RCS 954 503 439 Momsnummer: FR04954503439

22.1.13 “Vilkår og betingelser” betyder disse vilkår og betingelser.

22.1.14 “Websted” betyder webstedet, der er tilgængeligt på: <https://sustainability-impact-awards.se.com/en>, hvor prisprogrammet offentliggøres og giver berettigede virksomheder og faglige organisationer af den type, der er angivet i afsnit 3.2.2, mulighed for at oprette en konto og deltage i prisprogrammet i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

22.2 Henvisninger til “vi”, “os” og “vores” betyder Schneider Electric.

22.3 Schneider Electric besidder fordelen ved disse vilkår og betingelser for os, vores associerede selskaber, administratoren og vores respektive officerer, medarbejdere, tjenestefolk, agenter og licenstagere.