Sustainability and Efficiency Impact to My Customers

หากคุณเป็นพันธมิตรของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่มีความมุ่งมั่นและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงต้องการการเสนอชื่อของคุณ การได้รับรางวัลนี้ อาจกลายเป็นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับทีมของคุณและธุรกิจของคุณ สามารถเสนอชื่อบริษัทของคุณได้แล้ววันนี้!

คําถามที่พบบ่อย

 
 

การเข้าร่วม

มีสองหมวด:

 1. ผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อบริษัทของฉัน คู่ค้าที่ได้รับการยกย่องว่าแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําด้านความยั่งยืนในการลดคาร์บอนในการดําเนินงานของตน

 2. ความยั่งยืนและผลกระทบต่อประสิทธิภาพสําหรับลูกค้าของฉัน คู่ค้าที่ได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นผู้นําที่ยั่งยืน โดยการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอน

ขออภัย เราไม่สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกประเภทของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจขอคําแนะนําจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค โปรดติดต่อ impactawards.partner@se.com สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

"คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://sustainability-impact-awards.se.com และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยืนยันอีเมลของคุณ อย่าลืมเลือกประเภทที่คุณต้องการเสนอชื่อให้บริษัทของคุณ และคลิก 'สมัครเข้าร่วม' ในหน้าที่จัดไว้เพื่อรับข้อมูลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโปรแกรม

 • ผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทของฉัน: URL
 • ผลกระทบด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพต่อลูกค้าของฉัน: URL
 

เมื่อมีการอัปเดต คุณจะได้รับอีเมลจากผู้ดูแลระบบบนแพลตฟอร์ม Impact Awards และที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คลิก "สมัครเข้าร่วม" และตรวจสอบกล่องจดหมายขยะของคุณ!

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อลงทะเบียนสําเร็จสําหรับการแข่งขัน Sustainability Impact Awards สําหรับพันธมิตร ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

เมื่อต้องการอัปเดตรายละเอียดของคุณ ให้เข้าสู่ระhttps://sustainability-impact-awards.se.com และไปที่โปรไฟล์ผู้เข้าร่วมของคุณ เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคุณ

ใช่ การแข่งขัน Sustainability Impact Awards สําหรับพันธมิตร มีสามระดับ ได้แก่: ระดับประเทศและภูมิภาคซึ่งครอบคลุมห้าภูมิภาคของเรา ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป ฝรั่งเศส จีน และโซนอื่นๆ ในบางพื้นที่ จะได้รับรางวัลเฉพาะระดับภูมิภาคและระดับโลกเท่านั้น

สิทธิ์ในการเข้าร่วม

การแข่งขันนี้เปิดสำหรับทุกองค์กรทั่วโลกที่ทํางานร่วมกับ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน องค์กรพันธมิตรจําเป็นต้องเป็นหนึ่งในประเภทธุรกิจต่อไปนี้จึงจะสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมได้:

 • ธุรกิจรับสร้างบ้าน
 • พันธมิตรด้านไอที
 • ผู้ประกอบตู้ไฟฟ้า
 • บริษัทออกแบบ
 • ผู้รับเหมา
 • EcoXperts
 • OEMs
 • ผู้วางระบบอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรม
 • ผู้ประกอบเครื่องจักร
 • ผู้จัดจําหน่ายระบบอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรม
เพื่อให้มีสิทธิ์:
 • คุณเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพันธมิตรของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
 • โซลูชันที่คุณใช้สําหรับการดําเนินงานของบริษัทของคุณเอง หรือสําหรับลูกค้าของคุณที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
 • มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นส่วนประกอบหลักของโซลูชัน
 • รายการต่างๆ สามารถทําได้สําหรับโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
 • คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากลูกค้าของคุณ

รายการต่างๆ สามารถทําได้สําหรับโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

โปรดดูรายละเอียดจากแนวทางของรายการประเภทแต่ละข้อ (ภายใต้หน้า ‘วิธีการทํางาน’) โดยทั่วไปแล้ว ถึงแม้ว่าโซลูชั่นทั้งหมดของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะมีสิทธิ์ แต่เราก็ยังมองหาโซลูชั่นและเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ นั่นคือ โซลูชั่นที่ใช้ประโยชน์จากระบบไฟฟ้าและระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การลดคาร์บอน และความยั่งยืน

ขั้นตอนการสมัคร / การเข้าร่วมเสนอชื่อ

สําหรับขั้นตอนการสมัคร/การเข้าร่วมเสนอชื่อ ทีมของคุณต้องเลือกประเภทการแข่งขัน และสมัครเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นของคุณ (PPT/PDF ที่มีสไลด์/หน้าสูงสุด 10 สไลด์/หน้า และสูงสุด 15 MB หรือ MP4 สูงสุด 2 นาที และยาวสูงสุด 50 MB) โดยตอบคําถามต่อไปนี้:

 • การจ่ายพลังงานไฟฟ้าในการดําเนินงาน เพื่อเร่งไปสู่โลกที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
 • การลดการใช้พลังงานและการใช้คาร์บอนผ่านระบบดิจิทัลและการดําเนินงานอัจฉริยะ
 • การเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่
 • การเชื่อมโยงซัพพลายเชนเพื่อขับเคลื่อนการลดคาร์บอนของผู้จําหน่ายและการดําเนินธุรกิจแบบหมุนเวียน

ไม่มี template แต่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า การสมัครของคุณเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นของคุณ และประกอบด้วยสิ่งที่กล่าวถึงในคําถามข้างต้น

ได้ แต่เฉพาะช่วงที่การสมัครเปิดอยู่ (เช่น 22 กรกฎาคม - 25 พฤศจิกายน 2022). ช่วงเวลาการสมัครปิดในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2022 จะไม่สามารถทําการแก้ไขเพิ่มเติมได้

ได้เลย! สามารถอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดต่ํากว่า 50 MB ลงในรายการการแข่งขันของคุณ ถ้าเนื้อหาของคุณมีขนาดเกินขีดจํากัด 50 MB คุณสามารถให้ผู้ตัดสินเข้าถึง URL ไปยังแพลตฟอร์มการสตรีมวิดีโอของคุณได้

ได้เลย! เรายินดีรับสมัครรายการต่างๆ ทั้งสองประเภท และส่งได้หลายรายการ ในประเภท ผลกระทบด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพที่มีต่อลูกค้าของฉัน. ในทุกกรณี รายการของคุณต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดประเภท จึงจะได้รับการพิจารณา

ส่งอีเมลถึงเราที่ impactawards.partner@se.com พร้อมรวมคําถามที่คุณต้องการชี้แจงเพิ่มเติม เราจะพยายามตอบข้อสอบถามดังกล่าวในทันที แต่กรุณาเผื่อเวลาถึงสี่ (4) วันทําการสําหรับคําตอบของเรา

ได้ คุณสามารถสมัครโซลูชันที่ให้บริการมากกว่าลูกค้ารายเดียวได้

ได้ คุณสามารถสมัครไปยังแต่ละภูมิภาคที่มีการใช้โซลูชันของคุณ

ข้อมูลที่แบ่งปันโดย Schneider Electric จะถูกนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของโปรแกรมเท่านั้น โปรดดู กฎและ เงื่อนไข

แต่ละประเภทมีคําถามเชิงแนะนำ โปรดอ่านคําถามสําหรับแต่ละประเภทอย่างละเอียด และให้แน่ใจว่าได้ตอบคําถามแต่ละข้ออย่างชัดเจนที่สุด โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เหมาะสม

เกณฑ์ในการเลือกสําหรับช่วงการคัดเลือกระดับภูมิภาค/ประเทศ จะรวมถึงการพิจารณา:

 • การจ่ายพลังงานไฟฟ้าในการดําเนินงาน เพื่อเร่งไปสู่โลกที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
 • การลดการใช้พลังงานและการใช้คาร์บอนผ่านระบบดิจิทัลและการดําเนินงานอัจฉริยะ
 • การเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่
 • การเชื่อมโยงซัพพลายเชนเพื่อขับเคลื่อนการลดคาร์บอนของผู้จําหน่ายและการดําเนินธุรกิจแบบหมุนเวียน


กณฑ์สําหรับการตัดสินใจในระดับโลกจะรวมถึงการพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

 • ต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบและเงื่อนไขอย่างเป็นทางการ (RAC) ของโปรแกรม
 • นวัตกรรม: แนวคิดในการนําเสนอโซลูชั่นใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ โดดเด่น และ/หรือ น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้อย่างไร
 • มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค: การนําข้อเสนอของคุณในด้านเทคนิคไปปรับใช้เป็นไปได้อย่างไร?
 • มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ: นำมาปรับใช้กับธุรกิจในปัจจุบันของ Schneider Electric ได้อย่างไร?

การสมัครของคุณต้องได้รับภายใน (เช่น กําหนดเวลาสําหรับการสมัครของคุณคือ) 25 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:59 น. GMT+0 ขออภัย แต่จะไม่มีการตอบรับการสมัครใดๆ หลังจากวันครบกําหนดนี้

ยังไม่ใช่ตอนนี้ หากคุณได้รับรางวัล เราจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อกําหนดในแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ข้อมูล

เราจะไม่ติดต่อลูกค้าของคุณ เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดการพิจารณาที่กำหนดในรายละเอียดสําหรับการสมัครเฉพาะของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนําให้คุณแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่า ลูกค้าเหล่านั้นรวมอยู่ในกลุ่มข้อมูลอ้างอิงในการสมัครของคุณ หากคุณได้รับรางวัล เราจะแจ้งให้คุณทราบหากต้องการแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ข้อมูลใดๆ รในเวลานั้นหรือไม่

ไม่ ลูกค้าที่อยู่ในรายการของคุณอาจพูดภาษาใดๆ ก็ได้ Schneider Electric เราเป็นบริษัทระดับโลก และกรรมการของเรากำหนดให้มีการสมัครจากลูกค้าทั่วโลก

 
 

ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศ

 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประจําภูมิภาคจะได้รับการประกาศหลังเดือนธันวาคม 2022
 • ผู้ได้รับรางวัลระดับโลกจะได้รับการประกาศภายในเดือนมีนาคม 2023

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของ COVID Sar เราจะอัปเดตข้อมูลนี้ในภายหลังระหว่างดําเนินโปรแกรม

เราหวังว่าคุณจะเข้าร่วมกับเรา แต่พิธีรับรางวัลระดับภูมิภาคหรือระดับโลกไม่เป็นการบังคับ